Yapı Malzemesi Yönetmeliği Komitesi

Komite, 1 Temmuz 2013’ten başlayarak Avrupa ve ülkemizde yürürlüğe giren 89/106/EEC Yönetmeliğinin yerini alan 305/2011/AB sayılı Yapı Malzemesi Yönetmeliği konusunda çalışmaktadır. Komite tarafından hazırlanan ‘Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Rehber Kitap’, 2015 yılında yayımlanmıştır.

 

.