İnşaat Malzemeleri Şartname Komitesi

 

İnşaat Malzemeleri Şartname Komitesi çalışmaları kapsamında, özellikle kamuda sektörle ilgili satın alma şartnamelerine esas genel teknik konular ele alınmaktadır. Komitede, genel yasa ve mevzuatlar değerlendirilerek görüş oluşturulmakta, TOKİ vb. kurumların teknik şartnameleri, satın alma ve malzeme temin süreçleri ile ilgili çalışmalar gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliğinde içerisinde yürütülmesi hedeflenmektedir. Komite çalışmaları çerçevesinde, TOKİ şartnameleri incelenerek yapılan düzeltmeler kurum ile paylaşılmıştır. TOKİ’den gelen talep üzerine şartnameler üzerindeki revizyonlar devam etmektedir.

Komite, özellikle kamuda sektörle ilgili satın alma şartnamelerine esas genel teknik konuları ele almaktadır. Genel yasa ve mevzuatlar değerlendirilerek görüş oluşturulan komite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu İnşaat Teknik Şartnamesi’nin yenilenmesi çalışmalarında Yüksek Fen Kurulu ile birlikte çalışmaktadır.