Vizyon Misyon

VİZYON

 • Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin itici gücü olmak
 • Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin bütününün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak
 • Kuralların oluşturulmasına ve uygulanmasına katılmak
 • Sektöre, sektördeki tüm paydaşlara ve üyelere değer katmak

MİSYON

Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin temsilinde sürdürülebilir ve çözüm odaklı yönetim anlayışıyla tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak.

Birincil Hedefler:

 • Düzenleyici ve denetleyici kurallar ile ilgili standartların ve kanunların oluşmasını sağlamak, ilgili taraflar ile işbirlikleri geliştirmek
 • AB’nin standart oluşturma çalışmalarında yer almak, AB’de sektörü bütün olarak temsil etmek

İkincil Hedefler:

 • İnşaat sektörünün büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak
 • İnşaat (yapı) endüstrisi için bilgi merkezi olmak
 • Tüm firmaların ortak konularında gelişimi sağlamak
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sektöre yönelik çalışmalar ve işbirlikleri gerçekleştirilmek

Diğer Hedefler:

 • İklim değişikliği konularında ve alt başlıklarında farkındalık yaratmak
 • Döngüsel ekonomiye geçişte sektörde farkındalık yaratmak
 • İnşaat malzemesi firmaları için katma değerli hizmetler sunmak