Kurumsal

Türkiye İMSAD Kimdir?

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, kurulduğu 1984 yılından bu yana inşaat malzemesi sanayisini yurt içi ve yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Dernek sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul ederek, Türkiye’de örneği olmayan bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir.

88 büyük şirket, 59 dernek, üniversite ve 1 sendika üyesi ile sektöründe 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulasan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türk inşaat malzemesi sanayisini bir bütün olarak ele almayı, sürdürülebilir büyümeyi ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bir yandan iç pazardaki gelişmeleri yakından izlerken, diğer taraftan ihracattaki başarının artarak sürdürülebilmesi için hedef dış pazarları yakından takip etmektedir. 2011 yılında Brüksel temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar çıkaran Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonunun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir. 2018 yılından bu yana buildingSMART Türkiye şubesine ev sahipliği yapmaktadır.  ECTP, Avrupa Teknoloji Platformu (European Construction Technology Platform) Üyesi'dir.

Türkiye İMSAD tarafından 2009 yılından başlayarak her yıl düzenlenen “Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi” inşaat sektörünün en etkin bilgi, vizyon ve fikir paylaşım platformu olarak sektörün en önemli aktivitesi durumuna gelmiştir. Türkiye İMSAD ekonomideki gelişmeler ve inşaat sektörüne yansımaları ile ilgili olarak aylık düzenli ekonomi raporları yayınlamakta ve her üç ayda özel gündemli, sektör odaklı ekonomi toplantıları düzenlemektedir. 2023 verileriyle 101,8 milyar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip olan inşaat malzemesi sektörü, 29,2 milyar dolar ile Türkiye'nin ihracat lideri sektörleri arasındadır. Bu ihracatın yüzde 75’i Türkiye İMSAD üyelerince gerçekleştirilmektedir. 2 milyon çalışanı istihdam eden Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin toplam istihdam içindeki payı yüzde 6,4'tür. 2023 yılında toplam ihracat içinde, inşaat malzemelerinin payı yüzde 11,4 olmuştur. 

Türkiye'nin dünya çapında rekabet edebildiği nadir sektörler arasında yer alan ve dünya ihracat sıralamasında ilk 5 arasında olan inşaat malzemesi sektörü, ülkemiz için stratejik öneme sahip bir sektör konumundadır. İmalat sektöründeki payı yüzde 17’ye yaklaşan Türk inşaat malzemesi sanayi, aynı oranı, sanayi katma değerinde de gerçekleştirmektedir.

 

TÜRKİYE İMSAD KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ

 

İndir