Haksız Rekabeti Önleme Komitesi

 

Sektördeki haksız rekabete neden olan problemlerin tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Komite çalışmaları kapsamında komite üyesi dernekler tarafından hazırlanan Piyasa Gözetim ve Denetim konusunda bugüne kadar yapılan ve devam eden çalışmaları içeren bir doküman hazırlanarak Bakanlıkları ilgili birimleriyle paylaşılmıştır. Haksız rekabet konusundaki mevzuatın düzenlenmesi ve sorunların giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.