Binalarda Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu

 

Genel olarak enerji verimliliği ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, hem binalarda hem de sanayide enerji verimliliği konusunda hem üyeler arasında hem de kamuoyunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak, yurt dışı özellikle AB mevzuatını takip ederek gelişmelerden haberdar olmak ve sektörle bu bilgileri paylaşmak, binalarda enerji verimliliği konusunda finansman yöntemleri geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, dünyadaki EV ile ilgili gelişmeleri takip etmek, Pasif Ev, Enerji Verimli Ev gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yürütmek amacıyla kurulan Binalarda Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu, bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.

Binalarda Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, özellikle özel üniversitelerin mimarlık, inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerin inşaat malzemeleri konusundaki bilgilerini artırmak, sektördeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Okan Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi ile işbirliği yapıldı.