İnşaatta Kalite Zirvesi - 2011

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), üçüncüsünü organize ettiği Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’ni 23 Kasım 2011 tarihinde Four Seasons Bosphorus’da düzenledi.

İMSAD; Moderatörlüğünün Sunay Akın tarafından yapıldığı zirve ile sektörün tüm taraflarına kalite anlayışını değerlendirme ve geleceğin heyecan verici yaklaşımlarını birlikte oluşturmalarına olanak sağlayacak bir platform sundu. 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’11, Küresel Rekabet, Sürdürülebilirlik, Ekonomi ekseninden inşaat sanayisinin gelecek vizyonunu çizerek yeni yaklaşımları kamuoyuyla paylaşma fırsatı oluşturdu.

Ana Teması “Küresel Rekabet ve Sürdürülebilirlik - Binalarda Enerji Verimliliği” olan zirvede yerli yabancı ünlü otoriteler ve inşaat alanının önde gelen kurum yetkililerinin inşaat sektörünün gelecek vizyonunu enine boyuna değerlendirmeleri hedeflendi.

Zirveye yerli yabancı olmak üzere, çok uluslu şirketlerin başarılı ve deneyimli yöneticilerinin yanı sıra sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üst düzey kamu yetkilileri ve yazarlardan oluşan geniş bir konuşmacı kadrosu katıldı.

Zirvede şu başlıklar ele alındı:

  • Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru İnşaat Sanayisi
  • 2023’e Doğru Gelecek Vizyonu
  • Türk İnşaat Sektörünün Küresel Rekabet Gücü’
  • Sürdürülebilirlik
  • Megapol İstanbul’un Geleceği
  • Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı