İnşaat Malzemeleri Sanayi Şubat Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi şubat ayında sınırlı düşüş göstermiştir. Şubat ayında yaşanan deprem afeti ile faaliyetler önemli ölçüde daralmıştır. Buna karşın güven ve beklentiler deprem sonrasındaki imar sürecinde inşaat ve malzeme sektörüne duyulan ihtiyaç nedeniyle yükselmiştir. Şubat ayında mevsimsellik ve pazarlardaki koşullardan çok deprem afetinin etkileri Bileşik Endeks üzerinde belirleyici olmuştur.

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi şubat ayında bir önceki aya göre 0,20 puan gerilemiş ve 69,30 puan olarak gerçekleşmiştir.        

  • Faaliyetlerdeki sert düşüş endeks üzerinde etkili olmuştur. Güven ve beklentilerdeki artışlar ise endeksi desteklemiştir.

  • Şubat ayında faaliyetler önemli ölçüde düşmüştür. Deprem afeti ile üretim, iç satış ve cirolarda yüksek düşüşler gerçekleşmiştir.     

  • Güven Endeksi şubat ayında sınırlı ölçüde yükselmiştir. Faaliyetlerdeki sert düşüşe karşın deprem afeti sonrası sektöre yönelik artan ihtiyaç güven seviyesinde etkili olmuştur.                     

  • Beklenti Endeksi şubat ayında artış göstermiştir. Özellikle sektöre ilişkin yurtiçinde öngörülen iş potansiyeli beklenti seviyesinin artmasına neden olmuştur. Üretim beklentilerinde sıçrama yaşanmıştır.     

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE  ENDEKS BASIN NOTU